Amapola tinta

Juan Antonio Capitán Lopéz

Amapola con tinta china